REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Pondelok, 01 Jún 2020
     Tooltip      Tooltip -  €      Rozšírené hľadanie

O firme

E-mail Vytlačiť PDF
Spoločnosť REALINVEST spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1992, kedy bola založená ako fyzická osoba. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 56/97, Nz 42/97 zo dňa 3.2.1997 napísaná JUDr. Alexandrom Demeterom, notárom v Sečovciach podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Zapísaná je v Obchodom registri SR oddiel Sro, vložka číslo 9132/V.
Realinvest TV - ISO 9001
Od roku 2008 vlastníme na inžiniersku a realitnú činnosť certifikát kvality ISO 9001:2001, ako jediná firma v okrese Trebišov.

Činnosť firmy sa člení na 2 vetvy:

  1. realitná kancelária
  2. inžinierska organizácia
Hlavným zameraním spoločnosti je komplexná ponuka realitných služieb ako sú napríklad výber a posúdenie nehnuteľnosti, výber pozemku na realizáciu projektov, zaistenie súladu projektu so stavebným zákonom a vyhláškami, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
V rámci našej činnosti Vám taktiež ponúkame zaistenie stavebného, územného a kolaudačného rozhodnutia.

Okrem toho Vám ponúkame i inžiniersku činnosť, stavebný dozor a mnohé služby v oblasti investorsko-inžinierskeho poradenstva ako i zastupovanie investorov pri príprave i realizácii projektov.
Realinvest spol. s r.o. Trebišov Realinvest spol. s r.o. Trebišov Realinvest spol. s r.o. Trebišov Realinvest spol. s r.o. Trebišov Realinvest spol. s r.o. Trebišov

Realinvest spol. s r.o. Trebišov Realinvest spol. s r.o. Trebišov Realinvest spol. s r.o. Trebišov
 
Teraz ste tu: Úvod O firme