REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Pondelok, 01 Jún 2020
     Tooltip      Tooltip -  €      Rozšírené hľadanie

Služby

E-mail Vytlačiť PDF
Realitné služby
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
 • poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti a rekonštrukčných prácach
 • vypracovanie kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmluv, dohôd a pod.
 • vypracovanie geometrických plánov
 • vypracovanie súdnoznaleckých posudkov
 • pomoc pri kúpe nehnuteľností prostredníctvom hypotekárneho úveru
Inžinierska činnosť
 • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami, samosprávou, s dotknutými osobami
 • vypracovanie časového plánu výstavby
 • geodetické práce potrebné pre vytyčovanie stavby
 • zapracovanie jestvujúcich inžinierskych sietí do projektu
 • kontrola realizácie stavby/projektu
 • zastupovanie investora v predvstupových konaniach i počas výstavby
 • koordinácia prác a dodávok
 • stavebný dozor odborne spôsobilou osobou
 • kontrola rozpočtov investičnej výstavby
 • spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby
 • zabezpečenie kolaudačného konania a kolaudácie stavby
Investičná činnosť
 • vypracovanie investičných zámerov
 • realizácia investičných zámerov
 • posúdenie investičných zámerov
 • vykonávanie stavebných a rekonštrukčných prác
 • spolupráca s investormi v oblasti nehnuteľností
Poradenstvo
 • v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
 • pri výbere vhodnej lokality pre umiestnenie stavby
 • pri realizácii stavby a odstraòovaní nedostatkov
 • pri cenovej kalkulácii nákladov stavby
 • pri vypracovávaní zmluv a dokumentov
 • pri posudzovaní výhodnosti a návratnosti investícií
 

KONTAKT

Realinvest spol. s r.o.
ul. Čsľ. armády 1045/36
075 01 Trebišov
Tel.: (+421) 56 672 58 69
Fax : (+421) 56 672 34 65
mobil: 0905 901 846
>>> kontaktný formulár <<<

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok - Piatok
8:00 hod. - 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka
12:00 hod. - 12:30 hod.

Blahoželáme

Včera: Žaneta
Dnes: Xénia
Zajtra: Karolína

Kto je online

Aktuálne máme na stránkach 24 návštevníkov  
Teraz ste tu: Úvod Služby